PROMĚNY VE ZKRATCE

Zde najdete rychlý náhled proměny jedné stránky webu. Jednoduše stránka PŘED  a PO, celá, komplet. Zírejte, jak jsou ty proměny obří a jak se mění nejen feeling z nich, ale jak zcela jinak na vás bude působit věrohodnot, důvěra, profesionálnost a další hodnoty webu neboli samotného jeho majitele. 

(Vytvořit náhledy stránek před a po je docela pracné, tak mi to jde pomalu. :D Doplňovat to zde budu postupně dle časových možností. ;))

Plus zde najdete rychlé ukázky Před a Po.  

www.terezatesinska.cz
Stránka s osobním příběhem

PŘED

PO

www.alexejbycek.cz
Prodejní stránka e-booku

PŘED

PO

www.veronikahanzlikova.cz
Stránka s nabídkou specificky zaměřených služeb

PŘED

PO

www.jana-svobodova.cz 
Stránka s nabídkou terapie

PŘED

PO